Je inschrijvingsnummer: {{request_id}}
Veelgestelde vragen

Ma-vr: 9 - 17 uur

Wie zijn betrokken bij de groepsaankoop zonnepanelen?


De Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert deze groepsaankoop om duurzame zonne-energie toegankelijker te maken voor haar inwoners. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven, ... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.

iChoosr

iChoosr is het bedrijf dat de groepsaankoop faciliteert in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. iChoosr is gespecialiseerd in het organiseren van groepsaankopen voor consumenten en volledig onafhankelijk van leveranciers, fabrikanten of andere partijen op de zonnepanelenmarkt. iChoosr waarborgt kwaliteit, zorgt voor heldere informatie en bedingt goede garantievoorwaarden voor leveranciers. Wil je meer informatie over iChoosr? Kijk dan op de website www.ichoosr.be.

Deelnemers

Geïnteresseerde inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen zich vrijblijvend inschrijven als deelnemer en profiteren van het groepsvoordeel. Wie kan deelnemen:

  • Alle inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak
  • Huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar
  • Ook als kleine of middelgrote onderneming (KMO), vereniging zonder winstoogmerk (VZW) of vereniging van mede-eigenaars (VME)

Leveranciers

Iedere groepsaankoop heeft zijn eigen veiling. Niet elke leverancier mag deelnemen aan de veiling. De kwalificatie van de leveranciers gebeurt op basis van toekomstvastheid, ervaring met particuliere klanten en groepsaankopen, professionaliteit, klantvriendelijkheid en aansluiting op het proces van de groepsaankoop. Na positieve toetsing krijgt een leverancier de status gekwalificeerd en mag hij deelnemen aan veilingen, indien de leveranciersovereenkomst waarin strikte kwaliteitscriteria en garanties zijn vastgelegd, is ondertekend. Op de veiling brengen de leveranciers hun laagste bod uit. De winnende leverancier/leveranciers maakt/maken voor alle deelnemers een persoonlijk voorstel op en installeert/installeren de zonnepanelen.

Aanmelden als leverancier

Ben je geïnteresseerd om je aan te melden als leverancier (hoofdaannemer)? Vul dan het formulier voor leveranciers in.

Leveranciers verbinden zich ertoe zoveel mogelijk van het uitvoerende werk onder te brengen in de provincie waar de actie plaatsvindt. Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden als installateur (onderaannemer)? Vul dan het formulier voor installateurs in.

Heb je nog vragen?

Vind snel het antwoord bij de veelgestelde vragen of neem contact op met onze helpdesk.
Bel ons via het gratis nummer 0800 26 803. Dit kan op werkdagen tussen 9 en 17 uur.
Of stuur ons een e-mail via zonnepanelen@oost-vlaanderen.be of vul het contactformulier in.